MASAL TERAPİSİ

MASAL TERAPİSİ

 

Masal Terapisi, çocuklar ve yetişkinler için terapötik amaç için kullanılan bir yöntemdir.

▪ Masal Terapisi diğer psikolojik tekniklerin işe yaramayacağı yerlerde yardımcı olur; olaylar ve karşılıklı ilişkiler felsefesi alanı ile ilgilidir.

▪ Masal Terapi; eğitim, davranış düzeltme, yetiştirme ve karakterlerinin gelişimi, problemlerin kaynağını bulmak için çocuk masallarının kaynaklarını ve içeriğini kullanan bir psikoloji yönüdür.

▪ Çocukların yetişkinler gibi kendilerini ifade etmeleri kolay değildir. Masal Terapisi ile çocuklar kelimeleri kullanmak yerine masal ve materyalleri aracılığıyla, kendini ifade edebilmeyi, günlük yaşamında baş edemediği problemleri çözebilmeyi ve olumsuz davranışlarını değiştirebilmeyi öğrenir.

Çocuk masalları ile çocuğun kendini ifade edebilmesi, günlük yaşamında bazı problemleri çözebilmesi ve olumsuz olan davranışlarını değiştirebilmesine yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen bir terapi tekniğidir. Masal Terapi Tekniği 2-12 yaş arasında kullanılır ve kendini anlatamayan ve travmatik çocuklarda yüksek etkinliktedir.

Masal Terapisi ile travmalar, uyku, yeme ve tuvalet problemleri, enürezis (alt ıslatma), enkoprezis (kaka tutma, yapma zorlukları), kaygılar, korkular, tikler, fobiler, ayrılık anksiyetesi, bağlanma zorlukları, ailevi yaşantıdaki değişimler, kardeş kıskançlığı, okula uyum süreci, iletişim problemleri, sınır koyma sorunu gibi alanlardaki problemlerin çözümünde kullanılabilir.

 

2021 © eko-zon.com.tr

EKO-ZON Halk Sağlığı ve Çevre Danışmanlığı
Merkez Asağı Öveçler Mah. Lizbon caddesi No:33/12 Çankaya - ANKARA
MERSİS : 0330047044900015